Privacy Policy

Privacy Policy

Uw privacy is van groot belang voor Hunters of the Sky - Vogelexpeditie. Daarom informeren wij u dan ook graag helder, transparant en eerlijk via onze Privacy Policy omtrent de wijze waarop wij omgaan met het verzamelen van informatie over de gebruikers van onze website. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de volgende voorwaarden.

Welke gegevens verzamelen wij via de website?
U kunt anoniem onze website bezoeken en op die manier meer over Hunters of the Sky - Vogelexpeditie te weten komen. Wij verzamelen gegevens omtrent de bezoekers van onze website, zoals browser type, duur van het bezoek, gebruikte pagina’s, type device, etc.. Met deze gegevens kunnen wij u niet identificeren. Wij verzamelen ook IP adressen, maar ook deze informatie zal in het algemeen niet direct tot uw identiteit herleidbaar zijn. Uw IP adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van uw internet provider of uw bedrijfsnetwerk. Wij verzamelen enkel persoonsgegevens indien u deze vrijwillig verstrekt, bijvoorbeeld voor het ontvangen van onze nieuwsbrief of voor de ontvangst van nadere informatie bij een contactverzoek of bij de online aanvraag van een offerte.

Op welke manier worden de gegevens door Hunters of the Sky - Vogelexpeditie gebruikt?
Indien u ons uw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens enkel gebruiken om u onze nieuwsbrief te sturen danwel uw vragen te beantwoorden. Indien u hebt aangegeven de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, wordt uw e-mailadres uit ons nieuwsbriefbestand verwijderd. Wij zullen alleen uw persoonsgegevens openbaar maken indien wij in alle redelijkheid van mening zijn dat we daartoe op grond van de relevante wet of regelgeving verplicht zijn. Met uitzondering van het voorgaande zullen wij uw persoonsgegevens echter niet verstrekken aan derden, voor wat voor doeleinden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, direct marketing doeleinden.

Hyperlinks
Voor uw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal partners en leveranciers van Hunters of the Sky - Vogelexpeditie. Graag maken wij u er op attent dat indien u deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Hunters of the Sky - Vogelexepditie, van toepassing is op de activiteiten die u op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.

Wijzigingen
Hunters of the Sky - Vogelexpeditie behoudt zich het recht voor deze Privacy Policy aan te passen. Deze aanpassingen zullen op deze website bekend worden gemaakt door middel van het wijzigen van de datum waarop de Privacy Policy voor het laatst is aangepast. Indien u na de aanpassing gebruik blijft maken van de website zal de aangepaste Privacy Policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Vragen en aanpassingen
Indien u vragen of suggesties hebt ten aanzien van de privacy of indien u de aan ons verstrekte persoonsgegevens wenst aan te passen, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail aan ons te sturen.

Deze privacy policy is voor het laatst aangepast op 5 maart 2020.